Videocursus
Harmonieleer

Gebaseerd op de bestseller
KWINTessens: een praktische benadering van de harmonieleer

Jaarabonnement: €29,90​

image/svg+xml

Vanaf het allereerste begin tot en met eindexamen conservatorium niveau

image/svg+xml

Bekijk alle video's in je eigen tempo

image/svg+xml

Thuis in alle toonsoorten en akkoorden op een supersnelle en leuke manier

In deze videoserie wordt de harmonieleer op een onorthodoxe, duidelijke en speelse wijze benaderd.
Speciaal voor mensen die harmonieleer altijd moeilijk en saai hebben gevonden en die blij worden van een geheel nieuwe, heldere aanpak waarin improvisatie een grote rol speelt.
Deze videoserie is een verfilming van het boek 
KWINTessens: een praktische benadering van de harmonieleer 
via improviseren aan de piano, luisteren, spelen, zingen, componeren.
Kwintessens boek

De videoserie en het boek vullen elkaar aan.
Het boek komt tot leven door de videoserie: je hoort me praten en je kunt meekijken met mijn handen.
Daarnaast geeft het boek overzicht en volledigheid. 

Bekijk nu alvast enkele gratis video's

Videocursus inhoud

Videocursus Inhoud

Uitklappen

KWINTessens in de pers

‘Een uniek meesterwerk…’
Maarten ’t Hart in Vrij Nederland
‘Voor iedere muzikant een aanrader!’
Muziekwereld
‘Vernieuwend… verfrissend.’
Trouw
‘Op zeer duidelijke en bijzonder aantrekkelijke wijze zet auteur Robijn Tilanus de klassieke harmonieleer uiteen. KWINTessens kan gelden als het standaardharmonieboek voor alle leerlingen en studenten in het muziekonderwijs.’
Het orgel
klank duiken kaft foto
Bespeel jij een ander instrument dan de piano, of zing je? Geen probleem. Harmonieleer blijft harmonieleer, ongeacht het instrument. De reden dat ik de harmonieleer uitleg aan de hand van de piano, is omdat ik zelf piano speel. Daarnaast is de piano ook een ideaal instrument om inzicht te krijgen in de harmonieleer, omdat je de tonen kunt ‘zien’ door de naar de toetsen van de piano te kijken.
Als je een ander instrument bespeelt dan de piano, moet je wel een ‘vertaalslag’ maken naar je instrument. Wellicht vraag je daarbij steun van je docent. In mijn boek Klankduiken wijd ik een heel hoofdstuk aan die vertaalslag…
Een andere optie is natuurlijk: koop een akoestische piano, een elektrische piano of een keyboard als tweede instrument erbij, en ga daar op improviseren en experimenteren. (Tweedehands kun je voor een paar honderd euro een akoestische piano of zelfs voor een paar tientjes een elektrische piano of keyboard kopen.) In de allereerste video’s vertel ik je iets over de basics van de piano, zoals de namen van de toetsen.

Jaarabonnement: 29,90
Stopt automatisch na een jaar
Inclusief 21% BTW

Het boek KWINTessens: een praktische benadering van de harmonieleer
maakt deel uit van de trilogie ‘Musiceren via hoofd – hart – handen’.

In KWINTessens ligt de nadruk op het hoofd. Het gaat over harmonieleer: de ‘grammatica’ van de muziek. Het behandelt toonsoorten, akkoorden, modulaties en meer. Ik heb mijn best gedaan hier zó over te schrijven dat de theorie niet in je hoofd blijft steken, maar verbonden wordt met je hart en je handen.

In Klankduiken staat het hart centraal. Hoe krijg je de bezieling in je muziek? Hoe zorg je ervoor dat elke toon die je speelt rechtstreeks uit je hart komt en het vermogen heeft om mensen te raken? Hoe kun je door te musiceren jezelf en anderen troosten, blij maken en energie geven?

In Vrij spel gaat het vooral over je handen. Het boek gaat over improviseren. En dat doe je met je handen. In zeven hoofdstukken worden de zeven facetten van improviseren behandeld.

De drie boeken vullen elkaar aan. Ik heb ernaar gestreefd om
de overlap tussen de boeken zo klein mogelijk te laten zijn.
Het is mijn bedoeling om ook de boeken Klankduiken en Vrij spel te gaan verfilmen. 
Harmonieleer is  de ‘grammatica’ van de muziek.
Harmonieleer is niet zo ontoegankelijk en saai als vaak wordt gedacht. KWINTessens heeft als uitgangspunt dat harmonieleer ook begrijpelijk en leuk kan zijn. Geen taaie opgaven en droge regels, maar nadruk op improviseren en luisteren. Op een heldere en speelse manier worden alle facetten van de harmonieleer belicht. Zodat de theorie niet in je hoofd blijft steken, maar verbonden wordt met je hart en handen. Geschikt voor klassieke muzikanten én liefhebbers van lichte muziek. Voorkennis is niet vereist.

Inzicht in de harmonische structuur van muziek maakt dat je sneller en eenvoudiger een nieuw stuk instudeert en gemakkelijker en met meer zekerheid uit het hoofd speelt. Je innerlijke voorstellingsvermogen van muziek wordt groter. Je kunt leren transponeren, componeren en improviseren. Op een vrijere en meer bewuste manier kom je boven de muziek te staan.

De Griekse godin Harmonia is de dochter van Aphrodite en Ares, oftewel van Venus en Mars: de godin van de liefde en de god van de oorlog. In de harmonieleer leer je over tonen die rustig, vredig met elkaar klinken (de invloed van de godin van de liefde is voelbaar), en ook over tonen die juist met elkaar ‘botsen’ met elkaar op gespannen voet staan, met elkaar ‘clashen’ alsof ze samen ruzie hebben… (dan komen we de invloed van de god van de oorlog tegen).